Ποίοι Είμαστε.

Ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ότι ο κάθε ένας πελάτης μας αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα με δικές του ανάγκες, γεγονός που προαπαιτεί ξεχωριστή φροντίδα για την προάσπιση των συμφερόντων του και την άμεση ανταπόκριση στα προβλήματά του.

Το όραμά μας συνοψίζεται στην παροχή του υψηλότερου επιπέδου ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων που θα επικεντρώνονται στις πραγματικές ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη μας.

H Χρηματοασφαλιστική, σε συνεργασία με τους κορυφαίους ομίλους στο πεδίο των ασφαλίσεων προσφέρει στον πελάτη της πληθώρα ασφαλιστικών προϊόντων ενώ παράλληλα του παρέχει την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής σχετικά με τις καλύψεις που ο ίδιος επιθυμεί.

Η πολιτική της εταιρείας βασίζεται αφενός μεν στην εξασφάλιση των χαμηλότερων τιμών της αγοράς – με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου – αφετέρου δε, στην διατήρηση της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας των ασφαλιστικών προϊόντων που παρέχει.

Τα πλεονεκτήματα της εταιρείας μας, βασίζονται στην πολυετή εμπειρία και την συσσωρευμένη γνώση των στελεχών της στον ασφαλιστικό κλάδο, που εγγυώνται τόσο την αξιοπιστία όσο και την ποιότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Χρηματοασφαλιστική σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της χώρας προτείνει, επίσης, στους πελάτες της τόσο τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς όσο και προσφορές για ειδικές κατηγορίες πελατών. Ακόμα, βασική καινοτομία της εταιρείας μας αποτελεί η μεγάλη ποικιλία και ευκολία πρόσβασης των πελατών στα προσφερόμενα προϊόντα 24 ώρες το 24ωρο,

Τέλος, χαρακτηριστικό της Χρηματοασφαλιστικής είναι συνεχής και εμπεριστατωμένη υποστήριξη του πελάτη, ακόμα και μετά την αγορά του ασφαλιστικού προϊόντος.